Høringsuttalelse:
Valgfag på ungdomstrinnet

19.05.2020

21. april 2020 var fristen for å gi uttalelse til høringen om nye læreplaner i valgfagene.

Vi har kommentert fagene

- design og redesign

- levende kulturarv

- medier og informasjon

- praktisk håndverksfag (nytt valgfag)

- sal og scene

- teknologi i praksis

Her kan du lese vår uttalelse i sin helhet. Under følger en kort oppsummering.

Vi synes det er svært positivt når det i læreplanen spesifikt står "arbeid i verkstedet", og mener dette bør stå gjennomgående i læreplanene til de fagene som krever arbeid i verksteder/spesialrom. Vi mener også at det tydeligere bør komme fram at praktiske fag krever grupper med færre elever/halve klasser.

Det er positivt at det står nevnt spesifikke materialer i læreplanene. Da blir det tydeligere for skoleeier- og leder hvilke verksteder, utstyr og verktøy som kreves for å gjennomføre faget.

Generelt mener vi at de ulike nivåene i læreplanene sammenblandes: «Fagets relevans og sentrale verdier», «Kjerneelementer» og «Kompetansemål» blandes sammen da de alle beskrives i form av kompetansemål. «Om faget» og kompetansemålene bør peke mer på faginnholdet enn på eleven.

Vi mener også at språket generelt bør være tydeligere, blant annet i tekstene om underveisvurdering. 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com