Valgfag på ungdomstrinnet

- på høring

20.01.2020

Det er lagt ut forslag til nye læreplaner i alle 16 valgfagene på ungdomsskolen. Alle læreplanene er fornyet og noen har større endringer enn andre.

Det er forslått et nytt valgfag: Praktisk håndverksfag. Elevene skal jobbe med et eller flere håndverk hvor de kan mestre dagligdagse oppgaver med blant annet å vedlikeholde og reparere verktøy og utstyr.

Design og redesign har fått en tydeligere grønn bærekraftig profil enn tidligere.

I valgfaget teknologi i praksis er design vektlagt i større grad og derfor foreslås det også å endre navnet til teknologi og design.

Det forslås å endre navnet på medier og informasjon til medier og kommunikasjon, som skal være mer dekkende for innholdet i faget.

Valgfaget programmering har vært et forsøk og planen ble evaluert høsten 2018. Flertallet av lærerne var veldig fornøyd og mye av innholdet er derfor videreført til ny læreplan.

I valgfaget levande kulturarv blir det forslått å legge mer vekt på det praktiske og femdsrettede i faget.

Frist for å gi innspill er 14. april.

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com