Grunnskole

 

FORM nr 5 - 2017

Tekst og foto: Bibbi Omtveit

Emneord: linosnitt, mellomtrinn, tekstur, stilisering.

FORM nr 2 - 2017

Tekst: Lennart Johansson

Emneord: fysisk læringsmiljø, verksteder, maskiner, sikkerhet.

FORM nr 1 / 2015

Tekst: Bibbi Omtveit

Emneord: Tre, design, designoppgave, verksted, håndverk, bruksgjenstand, ungdomsskole

FORM nr 3 - 2010

Tekst: Eivind Moe

Emneord: fotografi, digital visualisering, manipulering, maleri, vurdering

FORM nr 5 - 2015

Tekst: Bibbi Omtveit

Emneord: Tegning, romlige forhold, valør, skravur, kontur.

FORM nr 5 - 2002

Tekst: FORMs redaksjon

Emneord: maleri, tekstil, ikon, teknikk, ungdomstrinn.

FORM nr 4 -2012

Tekst: Kristin Aasgaard. Foto: Tove Grimsby

Emneord: avfall, gjenbruk, redesign, arkitektur, kunst, installasjon

FORM nr 3 - 2013

Tekst: Errol Fyrileiv og Lucyna Czaplinska

Emneord: maske, gips, leirgods, lærerutdanning, grunnskole, kulturskole.

FORM nr 4 - 2005

Tekst og foto: FORMs redaksjon

Emneord: ny lærestil på Vollen ungdomsskole, ulike oppgaver, tegning, grafikk, keramikk, smykker, kolrosing, portefølje.

FORM nr 5 - 2005

Tekst: Kristin Aasgaard

Emneord: grunnskole, skulptur.

FORM nr 4 - 2007

Tekst: FORMs redaksjon

Emneord: grunnskole, utstilling, undervisningsopplegg.

FORM nr 5 - 2005

Tekst: FORMs redaksjon

Emneord: fargeblanding, reproduksjon, Paul Klee, samarbeid, maleri, ungdomstrinn.

FORM nr 2 - 2008

Tekst: Monica Svarød Aasen

Emneord: hvordan lage kullstifter, mellomtrinn.

FORM nr 1 - 2006

Tekst: Kristin Aasgaard

Emneord: demonstrasjonssskole, maleri, grafikk, flatemønster, skulptur, broderi.

FORM nr 5 - 2012

Tekst: Errol Fyrileiv

Emneord: samarbeid, høgskole, grunnskole, romlig element, anvendt installasjon, barn.

FORM nr 1 - 2007

Tekst: Errol Fyrileiv

Emneord: lokalsamfunn, læringsarena, grunnskole, kunst.

FORM nr 1 - 2003

Tekst: Marit K. Koren

Emneord: tegnekonkurranse, tema fred, barnekunstutstilling, Norge, Japan, symboler, farge, tegning.

FORM nr 3 - 2008

Tekst og foto: Kristin Aasgaard

Emneord: grunnskole, gjenbruk, skulptur, kunst