Ansatte:

Øyvind.jpg

Øyvind er utdannet industridesigner og lektor i kunst og håndverk. Han har undervist i kunst og håndverk i grunnskolen og har erfaring med læreplanarbeid (LK20). Øyvind har vært praksislærer og praksisveileder på oppdrag fra OsloMet og han underviser ved Halden kulturskole.

 

Tlf: 452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Daglig leder

Øyvind Høyem

Bibbi.jpg

Bibbi er lektor i formgiving, kunst og håndverk. Hun har tidligere jobbet som faglærer i kunst og håndverk og har erfaring med arbeid i kulturskole og DKS. Hun er veileder på masterutdanningen i kunst og designdidaktikk på OsloMet.

 

Tlf: 452 98 609

form @ kunstogdesign.no

Redaktør FORM

Bibbi Omtveit

Styret:

Eivind.JPG

Eivind jobber som universitetslektor i kunst og håndverk på den 5-årige masterutdanningen for lærerstudenter på Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. I 18 år jobbet han som kunst- og håndverkslærer på Bjøråsen skole i Oslo, der han også veiledet praksisstudenter. Eivind var med i læreplangruppa for kunst og håndverk, LK06.

Han har vært med i styret siden 2004.

 

Tlf: 77660418
harald.e.moe @ uit.no

Styreleder

Harald Eivind Moe

Else.jpg

Else Margrethe er førsteamanuensis ved  Institutt for estetiske fag ved OsloMet. I tillegg til å være koordinator for PPU, underviser hun i fagdidaktikk, design og arkitektur. Hennes forskningsfokus er skoleanlegg og fysisk læringsmiljø. Hun har tidligere jobbet ved Nes vgs. (1994-2010) og undervist ved formgivingsfag og design og håndverk. Else har erfaring fra læreplanarbeid i KDA, 2016 og LK20.


Tlf: 67238847 / 92296341
Else-Margrethe.Lefdal @ hioa.no

Nestleder

Else Margrethe Lefdal

Oleiv Lene er lektor i formgiving, kunst og håndverk og jobber som faglærer i kunst og håndverk ved Bruhagen barneskole på Averøy. I tillegg til faglærerutdanning har hun grunnfag i kunst og kulturhistorie fra NTNU. Tidligere har Oleiv Lene jobbet på Oppdal vgs. der hun var avdelingsleder og kontaktlærer. 

Tlf: 418 04 099

oleivlene @ hotmail.com

Styremedlem

Oleiv Lene Å. Iversen

Vidar.JPG

Vidar er lektor i formgiving, kunst og håndverk og  har sin utdanning fra Blaker og Notodden. Vidar har jobbet med faget på folkehøgskole, i fengselsundervisningen og på lærerhøgskolen. Vidar var med i Udirs kjerneelement-gruppe for kunst og håndverk i arbeidet med LK20. Han har også vært med i fagpolitiske utvalg i Utdanningsforbundet. I dag underviser Vidar i kunst og håndverk ved Stinta skole i Arendal.

Tlf: 37 00 65 58
vidar.iversen @ arendal.kommune.no

Styremedlem

Vidar Iversen

Bente.JPG

Bente er adjunkt m/tilleggsutdanning. Hun har utdanning i folkeminnevitenskap, etnologi og historie, samt vev. Hun har jobbet i videregående skole siden 1987 og har erfaring med internasjonale prosjekter. Bente underviser i dag på KDA, ved Polarsirkelen vgs. i Mo i Rana.

Tlf: 75 65 29 42 / 412 92 095  

benhoy @ vgs.nfk.no

Styremedlem

Bente Strømsnes Høyen

Åshild.jpg

Åshild er lektor i formgiving, kunst og håndverk. Hun har tatt faglærerutdanning og senere bygd på med mediedesign og master i ledelse fra BI. Åshild har jobbet som kunst- og håndverkslærer i ungdomsskolen og senere på KDA og DH. I dag jobber hun som avdelingsleder for KDA og DH på Vågen vgs. i Sandnes.

Tlf: 992 46 582

fidje @ skole.rogfk.no

Varamedlem

Åshild Lundetræ Fidje

Ingvild.JPG

Ingvild er professsor på Institutt for kunstfag ved

Høgskulen på Vestlandet. I tillegg til å forske underviser hun i fagdidaktikk, kunst og håndverk.


Tlf: 55 58 70 62
Ingvild.Digranes @ hvl.no

Varamedlem

Ingvild Digranes

Signe.jpg

Signe er adjunkt og har jobbet i videregående skole siden 1989. Hun har svennebrev i gullsmedfag og gått på Statens håndverk og kunstindustriskole og Statens lærerskole i Forming. Signe er kontaktlærer og underviser på KDA og design og håndverk ved Kristiansund vgs.

Tlf: 71 28 39 05 / 992 28 250   

signe.louise.aasen @ mrfylke.no

Varamedlem

Signe Aasen

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com