Uttalelse fra Kunst, design og arkitektur-konferansen 2019

Stopp nedbyggingen av praktiske og estetiske fag i videregående opplæring

16.11.2019

Ute i landets fylker arbeides det nå med budsjettene. Det varsles nedleggelse av studietilbud, og det er i mange fylker særlig Kunst, design og arkitektur, Design og håndverk og Musikk, dans, drama som er truet.

 

Dette går fullstendig på tvers av de signaler som regjeringen gir i strategimeldingen «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» hvor det er et klart mål å styrke de praktiske og estetiske fagene gjennom hele utdanningsløpet. Dessuten – fremtidens Norge er avhengig av den kompetansen de praktiske og estetiske fagene gir.

 

Deltakerne på KDA-konferansen 2019 er dypt bekymret over at tilbudene innen praktiske og estetiske fag bygges ned av fylkespolitikere og skoleeiere rundt om i landet - regjering og storting må komme på banen.

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com