Stopp ensrettingen i videregående skole!

11.02.2020

I løpet av det siste året har det ved flere videregående skoler i landet blitt kjempet for å bevare utdanningstilbudene ved skolen. Det gjelder blant annet det yrkesfaglige løpet design og håndverk (DH) og det studieforberedende løpet kunst, design og arkitektur (KDA). Flere steder har linjene vært nedleggingstruet – og nå også vedtatt nedlagt eller redusert.  

Begrunnelsene for nedleggelsene er økonomi og lave søkertall. Det har vært et brennende engasjement landet over der ansatte, elever, forelde og andre har kjempet for å bevare utdanningstilbudene.

I den offentlige utredningen Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring (2019:5), ledet av Ragnhild Lied, pekes det på utviklingstrekk i samfunnet som vil påvirke hvordan videregående opplæring bør se ut i fremtiden. Utvalget kommer inn på blant annet teknisk kompetanse, evne til kritisk tenkning, innovasjon, entreprenørielle ferdigheter og evne til å skape bærekraftige løsninger. Dette er etterspurt kompetanse som både næringslivet og samfunnet trenger.

I arbeidet med fagfornyelsen er regjeringens ønske å styrke de praktiske og estetiske fagene og sørge for at innovasjon og entreprenørskap vektlegges i de nye læreplanene. Dette er kompetanser som kommer frem i læreplanene i fag som tilbys på kunst, design og arkitektur samt design og håndverk.

Politikerne har lenge vært bekymret over den negative utviklingen innen yrkesfag. SSB fremskriver at det i 2030 vil mangle 90 000 fagarbeidere. I bygg- og anleggsbransjen er det i dag stort sett importert arbeidskraft. Etter olja og i et bærekraftig samfunn vil vi ha stor mangel på kompetanse innen yrkesfagene.

I perioden 2013-2018 har regjeringen hatt en yrkesfagsatsning. Satsningen dreier seg blant annet om økt tilskudd, det skal være lettere for bedrifter å ta inn lærlinger og veien fra yrkesfag til høyere utdanning skal bli enklere. Det står også at regjeringen styrker yrkesfag og fagskolene med over 70 millioner kroner i 2018. Det kommer på toppen av om lag 600 millioner i yrkesfagløft mellom 2013-2017.

I flere fylker er det nå gjort generelle kutt den yrkesfaglige retningen. Når linjer legges ned eller får mindre ressurser av fylkeskommunene er dett stikk i strid med regjeringens politikk.

Fra høsten 2020 legges den studieforberedende linja kunst, design og arkitektur ved Polarsirkelen vgs. i Mo i Rana ned. Det betyr at det bare er to videregående skoler i hele Nord-Norge (Breivang vgs. og Bodin vgs.) som tilbyr KDA.

Kunst og design i skolen mener det er uholdbart at tilbudet i det videregående løpet blir redusert på denne måten. Mindre mangfold i det videregående løpet gir elevene færre valg - og færre muligheter. Ensretting i videregående opplæring vil gjøre den faglige kompetansen i samfunn og næringsliv fattigere.

Elevarbeid, Polarsirkelen vgs. Foto: Pål Bikset

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com