KDiS_logo_vertikal_fullfarge.jpg

Vi søker ny daglig leder

i Kunst og design i skolen

Oppdatert 05.11.2019

Vær med på å utvikle norsk skole.

Vår daglige leder gjennom flere år går av med pensjon 31. mars 2020. Vi søker derfor ny daglig leder til vår virksomhet. Stillingen er en deltidsstilling på 50%.

Kunst og design i skolen er en interesseorganisasjon som skal ivareta design, kunst og håndverk i opplæringen, på alle nivå fra barnehage til høyere utdanning.  Organisasjonen utgir tidsskriftet FORM - et fagdidaktisk tidsskrift for design, kunst og håndverk. (www.formbanken.no)

Daglig leder har ansvar for generell drift av organisasjonen.

Hovedarbeidsoppgavene vil være knyttet til det fagpolitiske arbeidet i samarbeid med redaktør i tidsskriftet FORM:

•   Videreutvikle det fagpolitiske arbeidet

•   Ha løpende kontakt med medlemmene

•   Ha kontakt med politikere og beslutningstakere

•   Ha god kontakt med skoler og lærere på alle nivå

•   Initiere og følge opp samarbeid med andre organisasjoner og aktører

•   Markedsføring, inkludert søknader om finansiering av prosjekter

Administrative oppgaver / drift herunder:

•   Være saksbehandler for styret og forberede styremøter

•   Økonomistyring med budsjett- og resultatansvar

•   Ansvar for medlemsregister

•   Personalansvar for redaktør / kontormedarbeidere

Ønskede kvalifikasjoner

•   Inngående kjennskap til fagfeltet

•   Lærer eller annen relevant bakgrunn

•   Erfaring fra arbeid med skolepolitikk

•   Det er en fordel om søker har bakgrunn fra ideelle organisasjoner og har

erfaring fra foreningsdrift, ledelse og administrasjon

Personlige egenskaper

•  Vi er en organisasjon med stor kontaktflate mot lærere, skoler, utdanningsinstitusjoner og myndigheter, og ønsker at du har gode  kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig

•  Gode samarbeidsevner

•  Interesse og ønske om å videreutvikle den fagpolitiske medlemsorganisasjonen

Kunst og design i skolen og tidsskriftet FORM

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø med mulighet for personlig utvikling. Vi er samlokalisert med andre fagpolitiske interesseorganisasjoner innen praktiske og estetiske fag, og holder til i Seilet – huset for kunst og kultur i skolen (www.seilet.org

Lønn etter avtale.
Tiltredelse 1. april 2020
Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

For mer informasjon kontakt styrets leder Eivind Moe, e-post: harald.e.moe@uit.no, eller daglig leder Lennart Johansson, e-post: lennart@kunstogdesign.no , mob 452 31 262

 

Søknad med CV sendes kontor@kunstogdesign.no  innen 20. november.

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com