13.08.2018

— Mange forbinder skaperverksted, også kalt makerspace med 3D-printere. Men et skaperverksted fungerer utmerket godt uten, forteller Rannei Solbak Simonsen. Hun er utdannet sivilingeniør, har praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og jobber med undervisning på Vitensenteret ved Teknisk museum. — Skaperverksted i skolen er først og fremst et konsept og en måte å tenke på. Målet er å styrke fagene, gjøre dem mer praktiske og legge til rette for tverrfaglig arbeid. — Dette er jo på ingen måte revolusjonerende, men ved å sette noe i system er det lettere å få gjennomslag og faktisk få det til – for det har vi ikke gjort før, mener Rannei.

Etterlyser kunst- og håndverkslærere

Rannei tror «maker-bevegelsen» har oppstått som en reaksjon på testkulturen og det store fokuset på 21st century skills (samarbeid, kreativitet, fleksibilitet og evnen til å ta selvstendige valg). Frem til nå er det først og fremst realfagslærere som har engasjert seg i skaperverksteder. Hun oppfordrer kunst- og håndverkslærere til å være lure og gjøre det samme. —Skaperverksted må ikke ende opp med å kun gjøre realfag mer praktiske. Andre fag må også på banen og her er kunst- og håndverkslærerne spesielt viktige. Det å koble design og estetikk sammen med realfag er helt nødvendig om vi skal lykkes med dette i skolen.

—Jeg tror også det kan være lettere å overbevise rektorer om å satse på å kjøpe inn maskiner, verktøy og utstyr om det legges opp til at flere fag skal kunne ta dette i bruk. Koblingen til realfag kan være forlokkende for mange skoleledere, forteller Rannei. —Lærere innen kunst og håndverk og realfag har svært ulik kompetanse og begge fagområder er nødvendige inn i et skaperverksted. Det handler om å se hverandres styrker og utnytte dette inn i prosjekter, forteller Rannei.


Tilbyr etterutdanning

I løpet av høsten 2018 starter det opp et etterutdanningstilbud der alle lærere uavhengig av fagkompetanse og skoleslag er velkomne til å søke. Tilbudet «makerlærer» vil går over seks lørdager spredt utover året, pluss en ukes praksis ved sommercampen på Teknisk museum sommeren 2019. Våren 2018 ble det gjennomført et pilotprosjekt med 18 deltakere fra ulike skoleslag.

Nettopp for å tydeligere de ulike fagenes rolle inn i skaperverksteder, har Teknisk museum inngått et samarbeid med Institutt for estetiske fag ved OsloMet som skal bidra med sin kompetanse inn i etterutdanningen som starter i løpet av høsten.

 

Søknadsfristen er 11. september. Les mer her

 

For mer informasjon ta kontakt med Rannei Solbak Simonsen på e-post:
rss@tekniskmuseum.no, eller se www.tekniskmuseum.no

FORM møtte Rannei Solbak Simonsen på Teknisk museum. Hun oppfordrer lærere i kunst og håndverk til å ta makerlærerutdanning. Foto: BIbbi Omtveit

Bildene over er fra pilotprosjektet som ble gjennomført våren 2018. Foto: Teknisk museum

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com