Skaperevne

- betydningen av håndverk og design i fremtiden

09.06.2017

9. juni fant konferansen Skaperevne - betydningen av håndverk og design i fremtiden sted på Næringslivets Hus i Oslo. Vertskapet var NHO og Utdanningsforbundet. De arrangerte konferansen sammen med blant annet Norges Husflidslag, Norsk Industri og Abelia.

Bakgrunnen for konferansen er det økte politiske fokuset på at de praktiske og estetiske fagene må styrkes i skolen - først med Ludvigsen-utvalgets utredninger og sist med Meld. St. 28 (2015/2016).

Design- og merkevaresjef i Abelia, Gisle Mariani Mardal ledet konferansen.

Blant de som stod på talestolen var det bred enighet om at kunst- og håndverksfaget i grunnskolen spiller en viktig rolle for utviklingen av fremtidens Norge. Det var også bred enighet om at lærerkompetansen i faget må styrkes og at rammevilkårene må bli langt bedre; verksteder må prioriteres med tilhørende godt verktøy, maskiner og materialer av kvalitet.

 

NHO-sjef Kristin Skogen Lund holdt åpningsinnlegget sammen med Terje Skyvulstad fra Utdanningsforbundet. Det var gledelig å høre Lund si at kunst- og håndverksfagene fortsatt er bærebjelken i industri-Norge. Gjennom faget i grunnskolen og på videregående nivå tilegner elevene seg viktige kompetanser for yrkes- og samfunnsliv, ”derfor er det viktig at vi sette fokus på faget”, uttalte Lund.    

 

Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad pekte på to faktorer som må til om vi skal lykkes med kunst- og håndverksfaget: lærerkompetanse og økonomi (opprustning av verksteder, redskaper og materialer). Hans oppfordring var også; ”Ikke del faget på ungdomstrinnet. Rust opp faget slik det er, ikke bygg det ned”.

Det var også innlegg av daglig leder i Halogen Lillian Olsen og kulturminister Linda Hofstad Helland.

 

I løpet av dagen var det tre debattrunder. Første runde ble innledet ved Kjersti Kleven som satt i Ludvigsen-utvalget. Hun mener også at kunst- og håndverksfaget må rustes, fremfor å deles. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa at deling av faget på ungdomstrinnet fortsatt vurderes, men fulgte opp med å si at det viktigste, deling eller ei, er å styrke den praktiske håndverksdimensjonen i læreplanen. Espen Lynghaug (NHO) uttalte ”Det har ikke vært NHO´s fremste mål å dele faget. Vi synes fortsatt det er interessant med en deling, men etter å ha hørt mange gode argumenter imot deling mener vi først og fremst det er viktig å styrke lærerkompetansen”.

Andre debattrunde ble innledet av spesialrådgiver i Norges forskningsråd region Telemark, Dag Oppen Berntsen. Ikke overraskende mener han at det er en innlysende kobling mellom sløyd og innovasjon på høyt nivå. Berntsen uttalte at hva elevene lager i sløyd, enten det er brødfjøler eller krakker, står i veien for hva dette egentlig handler om, og siterte Kjennerud og Løvdal (1911); ”Men bill deg ikke inn at det er de tingene du lager i skolen som er det virkelige utbytte av undervisningen (…). Det er det du har lært av arbeidet, utviklingen som sløiden gir din ånd og hånd, det er den som har verd (…).” Å mestre et håndverk handler i stor grad om å lære seg å løse problemer.

              

Eivind Andersen, administrerende direktør i Oslo Håndverk og Industriforening var klar i sin tale og sa at det ”i altfor lang tid har vært et mål å drive billig skole. Vi trenger verksteder der lyset er slått på og kompetente lærere som underviser i dem, men det krever penger!”

I siste debattrunde var det faglærerne sin tur og ble innledet ved professor ved HiOA, Liv Merete Nielsen. Hun mener det er et paradoks at det er så få lærere i kunst og håndverk i grunnskolen som har formell lærerkompetanse i faget. Faglærere finnes, men mange av dem får ikke jobb; ”Det er katastrofalt at lærere kan undervise i kunst og håndverk uten å ha kompetanse”.

I lærerpanelet var Ann-Hege Lorvik Waterhouse, HSN, Eva Lutnæs, Ener ungdomsskole og Arne O. Walbye, Søndre Land ungdomsskole. Viktigheten av lærerkompetanse, delte klasser (maks 15 elever), prioritering av verksteder og lik leseplikt i alle fag, ble trukket frem som de viktigste faktorene for å styrke kunst- og håndverksfaget i grunnskolen.

 

I løpet av konferansen viste det seg at de fleste er skjønt enige i hvor skoen trykker. En forutsetning for å lykkes med kunst- og håndverksfaget er først og fremst lærerkompetanse og tilgang til gode verksteder. NHO´s Espen Lyngdal avsluttet med å si at NHO´s viktigste samarbeidspartnere i det videre arbeidet med å styrke fagene er Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund. Så får vi håpe at den brede enigheten ender i en reell endring. Dette kan ikke gjøres uten politisk vilje og ikke minst økonomiske midler.

 

 

Kristin Skogen Lund, NHO og Terje Skyvulstad,

Utdanningsforbundet

 

F.v. Espen Lynghaug, NHO, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

 

F.v.Eivind Andersen, Oslo Håndverk og Industriforening,

Per Foss, Patentstyret, Elisabeth Stray Pedersen, Illunn,

Dag Oppen Berntsen, Norges forskningsråd og Gisle Mariani Mardal, Abelia.

F.v. Eva Lutnæs, Ener ungdomsskole, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, HSN, Arne O. Walbye, Søndre Land ungdomsskole og Liv Merete Nielsen, HiOA.

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com