Praktiske og motoriske ferdigheter

– en av seks grunnleggende ferdigheter

13.02.2020

Den siste tiden har det vært flere innlegg i media om de katastrofale forholdene for håndverket og håndverkere i Norge.

 

20. januar skriver Thomas Hylland Eriksen og Eivind Andersen i Aftenposten under overskriften «Det brenner i håndverksyrkene». De skriver om priskonkurransen i bygghåndverksfagene. Yrkene er preget av ufaglærte som verken kan levere kvalitet som varer over tid eller overføre kompetanse. Hylland Eriksen og Andersen foreslår at det må bli krav til håndverksbrev (svennebrev) i enkelte fag i de store byene i Norge – der priskonkurransen er størst. «Nå brenner det i mur- og mal- og tømmer i de store byene i Norge. Det er behov for et politisk brannvesen som setter lupen over yrkesfagene (…)».

Snekkermester Torstein Dahl Johansen følger opp teksten til Hylland Eriksen og Andersen i flere innlegg. Han understreker at dette er varsko på overtid – det «brenner»! Dahl Johansen skriver om de dypere årsaker og kommer blant annet inn på situasjonen for kunst- og håndverksfaget i grunnskolen. I Adresseavisen, 30.01.2020 skriver han:

           «På mange skoler blir lærere uten faglige kvalifikasjoner og med moderate faglige interesser, «tildelt» undervisning i kunst og håndverk i grunnskolen. Barn tilbys ingen, eller svært forsømte sløydsaler, billig og vanskjøttet verktøy». Og videre: «Vi må alle revurdere vår opplærte kunstige forestilling om et skille mellom hode og hender. (…). Vi må tilbake til start – barnehage, kunst og håndverk i grunnskole og i familiene! Praktisk og motorisk ferdighet er en av seks grunnleggende, respekterte ferdigheter – gjeldende for alle fag!».

Dahl Johansen mener at den stadig synkende forståelsen for kunnskap om praktiske/håndverksmessige ferdigheter naturligvis går utover forventingen til håndverket og evnen til å være krevende kunder – noe et sunt og utviklende fag er avhengig av.

 

Styreleder i Kunst og design i skolen, Eivind Moe og redaktør i tidsskriftet FORM, Bibbi Omtveit, skrev innlegget Kva med praktisk kunnskap? i Klassekampen, 25.01.2020 som handler om lærersituasjonen i kunst og håndverk i grunnskolen.

Les innlegget her.

"De beste til de yngste". I FORM nr 5 / 2019 skrev vi om Bjørlien skole som prioriterer faglærere i alle praktiske og estetiske fag fra 1./2. trinn, Bildet er fra en kunst- og håndverkstime på 4. trinn. Foto: Bibbi Omtveit

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com