Personvernerklæring

Kunst og design i skolen (KDS) er en fagpolitisk interesseorganisasjon, støttet med driftsmidler fra Kunnskapsdepartementet. KDS er også en medlemsorganisasjon og vi gir ut FORM – Norges eneste fagdidaktiske tidsskrift innen kunst, - design- og håndverksfag.

 

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne dokumentere medlemstall og deltakelse på våre arrangement. Det hender også at vi bruker personopplysninger til informasjonsarbeid i tilknytning til våre aktiviteter.

 

Hvilke personopplysninger behandles?

Hvilke personopplysninger som blir samlet inn avhenger av hvilke formål det skal brukes til og vi samler ikke mer enn nødvendig. Ved påmelding til nyhetsbrev registrerer vi kun e-postadressen din. Deltar du på arrangement vil i hovedsak navn og e-postadresse registreres, og i noen tilfeller arbeidssted og fakturaadresse.

 

Hvor hentes opplysningene fra?

Dersom du er inne på hjemmesiden vår eller på www.formbanken.no etterlates enkelte elektroniske spor. For en periode registreres visse opplysninger gjennom informasjonskapsler.

Informasjonskapslene registrerer bruken av våre nettsider og gir blant annet et grunnlag for forbedring og utvikling av disse. Ved bruk av nettsidene registreres i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin), som viser hvilke sider du besøker, når du besøker dem, og din bruk av hjemmesiden vår. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er ikke mulig å ha medlemskap hos oss, delta på et arrangement eller kurs uten at vi får et minimum av personopplysninger fra medlem/deltaker. Våre medlems-/deltakerlister utleveres ikke til tredjeparter.  

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
For å ikke motta nyhetsbrev fra oss, kan du melde deg ut i hvert nyhetsbrev vi sender. Utover dette må du selv ta kontakt med oss.

 

Hvilke rettigheter har den enkelte?
Som registrert i Kunst og design i skolens medlemsregister og/eller deltakerlister i forbindelse med arrangement har du rett til å få innsyn i alle personopplysninger vi har om deg. Du har også rett til å få alle dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke strider mot bokføringsloven.

Hvordan sikres opplysningene?
Dine personopplysninger blir lagret med passordbeskyttelse.

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com