Elever fra Steinerskolen i Hurum bygger flettehus på DOGA. Foto: Roberto Di Trani/Norsk form

Kunst og design i skolen er en interesse- og medlemsorganisasjon som skal ivareta design, kunst og håndverk i opplæringen.


Kunst og design i skolen har som målsetting:

 

 • å stimulere til debatt og utvikle fagets innhold og omfang

 • å gi impulser til praktisk tilrettelegging og gjennomføring av faget i hele opplæringen.

 • å stimulere barn og unges utvikling og personlige uttrykk gjennom skapende virksomhet og i møte med kunst, håndverk, design og arkitektur.

 • å øke forståelsen for verdien av å se kreativitet og kunnskap i sammenheng

 

Organisasjonens virksomhet

 

 • utgir tidsskriftet FORM - et fagdidaktisk tidsskrift for formgiving, kunst og håndverk og står bak www.formbanken.no

 • arrangerer kurs og konferanser

 • gir høringsuttalelser om fagplaner, utredninger og handlingsplaner

 • driver konsultativ og informativ virksomhet rettet mot lærere og studenter i alle skoleslag

 • støtter lokallagsarbeid

 • samarbeider med andre kunstfagorganisasjoner

 • samarbeider med tilsvarende organisasjoner i andre nordiske land

  Kunst og design i skolen er medlem i Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) Vi holder til på SEILET - huset for kunst og kultur i skolen på Grünerløkka i Oslo. 

 

KDiS_logo_vertikal_fullfarge.jpg

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24, 0551 Oslo

Kunst og design i skolen:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

 • Facebook Clean
 • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit