Kunst og design i skolen er en interesse- og medlemorganisasjon som siden 1931 har arbeidet for å ivareta kunst-, design og håndverkfag i opplæringen.

Vi har som målsetting:

 • å stimulere til debatt og utvikle fagets innhold og omfang

 • å gi impulser til praktisk tilrettelegging og gjennomføring av faget i hele opplæringen.

 • å stimulere barn og unges utvikling og personlige uttrykk gjennom skapende virksomhet og i møte med kunst, håndverk, design og arkitektur.

 • å øke forståelsen for verdien av å se kreativitet og kunnskap i sammenheng.

Siden 1967 har Kunst og design i skolen gitt ut det fagdidaktiske tidsskriftet FORM. Vi har utviklet og driver FORMbanken som er den digitale utgaven av FORM.

Øvrig virksomhet:

 • arbeider fagpolitisk

 • arrangerer kurs og konferanser

 • gir høringsuttalelser om fagplaner, utredninger og handlingsplaner

 • driver konsultativ og informativ virksomhet rettet mot lærere og studenter i alle skoleslag

 • støtter lokallagsarbeid

 • samarbeider med andre kunstfagorganisasjoner

 • samarbeider med tilsvarende organisasjoner i andre nordiske land

Vi er støttet av Kunnskapsdepartementet og er en del av SEF - samarbeidsforum for estetiske fag. Vi holder til på SEILET - huset for kunst og kultur i skolen sammen med andre medlems- og interesseorganisasjoner som arbeider for å styrke kunst- og kulturfagene i skolen.

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

 • Facebook Clean
 • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com