Nordisk samarbeid

Nordisk Slöjd och Textillärarförbundet

Nordisk Slöjd och Textillärarförbundet (NST) er en nordisk forening for sløydlærere som ble startet i 1969. Medlemsorganisasjonene er fra Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge og Sverige.

 

Les mer om NST på deres hjemmeside.

Landsrepresentanter NST

Norge:

Catrine Lie

Lektor i formgiving, kunst og håndverk

Tlf: +47 990 02 855

E-post: catrinelie@hotmail.com

Oleiv Lene Å. Iversen

Lektor ved Bruhagen barneskole, Averøy

E-post: oleivlene@hotmail.com

Nordisk Samråd

Nordisk Samråd er et samarbeidsorgan som består av representanter fra disse kunstfaglige
pedagogiske foreninger i de nordiske land:

Danmark: Danmarks Billedkunstlærere
Finland: Bildlärarförbundet
Island: Felag Islenskra Myndlistarkennara
Sverige: Lärarförbundets Emnesråd för Bild
Lärarnas Riksförbund, Bild och Medielärarföreningen (fra 1998)
Norge: Kunst og design i skolen

Alle organisasjoner, unntatt den danske, omfatter hele skoleverket, fra førskole til høgskole.
I Danmark har gymnasielærerne sin egen forening.

 

Nordisk Samråds oppgave er:

· å holde seg informert om billedpedagogiske forhold i de nordiske land
· å utveksle informasjon om dette i Samrådet
· å informere de faglige foreningene
· å inspirere og komme med forslag til felles nordiske oppgaver

 

Nordisk Kurs - NK
De nordiske organisasjonene arrangerer kurs for billedkunstlærere hver sommer,

kalt Nordisk Kurs. Kursene går på omgang mellom landene i en viss rekkefølge:

1999: Norge - Internasjonalisering, Kunst og Håndverk
2000: Sverige - Sammenstøt eller møte
2001: Finland - Jungfrudans - Labyrint - Læreren i fokus
2002: Island - Fotografiets språk - Fotografiet som et kunstnerisk uttrykk
2003: Danmark - Stedets Ånd - Genius Loci - Stedets Væsen
2004: Norge - Arkitektur og design i utdanningen
2005: Sverige - Såsom i en spegel? - Seminarium om porträttet som gestaltningsidé
2006: Finland - Nutidskonsten i bildkonstundervisningen
2007: Island - Kunst i naturen, natur i kunsten
2008: Danmark - Tegning – kommunikasjon – kreativitet
2009: Norge – Miljøperspektiv på kunst, design og arkitektur
2010: Sverige - Att angöra en brygga
2011: Finland - Serier ocg animation i undervisningen
2012: Island - Nordens lys
2013: Færøyene - Fugl - fisk - fjeld og faldgruber - Kreativitet - Innovasjon - Entreprenørskap

2014: Norge - Digital visualisering

 

2004 arrangerte Norge NK i Ålesund, 28.juni - 2. juli
Tema: Arkitektur og design i grunnleggende utdanning -

Kvalifisering for deltakelse i demoktatiske prosesser
Kursets formål: Å utvikle forståelse for arkitektur, design og teknologi i et fagdidaktisk perspektiv
Fotogalleri Ålesund

2009 arrangerte Norge NK i Drammen, 29. juni - 4. juli
Tema: Miljøperspektiv på kunst, design og arkitektur

 

2014 arrangerte Norge NK i Trondheim, 30. juni - 4. juli

Tema: Digital visuelisering.


Nordisk Samråd er et viktig bindeledd mellom organisasjonene ved planlegging, informasjon
og oppfølging av de nordiske kursene.


Det avholdes to møter pr år i Nordisk Samråd, samt utveksles skriftlig informasjon om hva
som skjer av nytt innen det billedpedagogiske feltet i de enkelte land. Møtetid er i februar og i
tilknytning til Nordisk Kurs i slutten av juni. Norge har vært representert ved Reidar Knudsen,
Rolf Øidvin, Magne Myhren, Øystein Cruikshank, Eivind Moe og Bjørn Lien.
Kunst og design i skolen har bladutveksling med de andre nordiske lands billedpedagogiske
foreninger.


Landsrepresentanter i Nordisk Samråd


Danmark:
Lykke Andersen,

E-post: lykk22@hotmail.com

 

Susanne Skou Kristensen,

E-post: susanneskouk@gmail.com


Island:

Mariella Thayer,

E-post: mariella.thayer@gmail.com

Ingibjörg Hannesdóttir,

E-post: ingibjh@gmail.com

Finland:
Gea Björkskog,

Tlf. +35 8505181350,

E-post: gea.bjorkskog@edu.esbo.fi


Laila Rebers-Holländer,

Tlf. +35 8505443304,

E-post: laila.rebers-hollander@edu.hel.fi

Norge:
Hege Berentsen

Olsvikåsen videregående skole, Bergen

Tlf: +47 55511472

E-post: hege.berentsen@hfk.no
 

Vararepresentant
Else Margrethe Lefdal,

Høgskolen i Oslo og Akershus
Sandnesvegen 17
1927 Rånåsfoss

Tlf: +47 22453498
Mob: +47 922 96 341

E-post: Else-Margrethe.Lefdal@hioa.no
 

Sverige:
Camilla Johansson

E-post: camilla.wu@hdk.gu.se

 

Stina Wikbergstina.

E-post: wikberg@umu.se
 

Færøyene:
Gunnvør Mohr,

Heimaratún 5,

FO-100 Tórshavn, Færøerne,

Tlf. 00298 281516,

E-post: gunnvoer.mohr@skulin.fo


Hjemmesider:

Danmark:
Danmarks Billedkunstlærere : http://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/ 

Sverige:
Lärarförbundet, Lärarnas Nyheter : http://www.lararnasnyheter.se/

Island:
FÌMK Felag Ìslenskra Myndlistarkennara: http://ki.is/fimk/

Finland:

Bildkonstlärarna RF: http://www.kuvataideopettajat.fi/

Norge:
Kunst og design i skolen: http://www.kunstogdesign.no

 

Foreningsadresser:

Danmark:
Danmarks Billedkunstlærere, Toften 34, Mou 9280 Storvorde tlf/ + 45 70 23 23 50
E-post: landsformanden@danmarksbilledkunstlaerere.dk
Leder: Lykke Andersen

Tlf: +45 2272 8946

E-mail : landsformanden@danmarksbilledkunstlaerere.dk
 

Finland:
Kuvataideopettajaliitto ry/ Bildlärarförbundet rf.(=Bildkonstlärarförbundet rf),
Forsbyvägen 38, 00610 Helsingfors, Finland. Tlf: +358-9-41355474 (må-to 10.00-15.00)
E-post: toimisto@kuvataideopettajaliitto.fi
Styrelsen: hallitus@kuvataideopettajaliitto.fi
Leder: (ordförande, styreleder): Erja Vayrynen.

E-post: erja.vayrynen@kuvataideopettajaliitto.fi

Island: FÌMK Félag islenska myndlistarkennara
(Foreningen af islandske billedkunstlærere) Laufásvegur 81 ,101 Reykjavik , Island
paulina.poulsen@skulin.foLeder: (ordförande, styreleder):Sigridur Sigurdardóttir

E-post: sisig@ismennt.is 

Norge:
Kunst og design i skolen, Postboks 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo, Norge tlf +47 917 67 135
E-post: kontor@kunstogdesign.no
Daglig leder: Lennart Johansson,

E-mail: kontor@kunstogdesign.no eller lennart@kunstogdesign.no
Styreleder (ordförande): Harald Eivind Moe, Balsfjordveien 16, 9006 Tromsø, Norge
Tlf.+47 77 66 04 18, e-mail: harald.e.moe@uit.no


 

Tidsskrifter

Danmark: Billedpædagogisk Tidsskrift

Redaktør: Dorte Baggenæs, Kvædevej 7, 8900 Randers , DK,

Tlf +45 86 41 64 30,
E-post: dorteb@post.tele.dk 


Island: Redaktør: Moeidur Gunnlaugsdottir, Barugotu 7 , ISL 101 Reykjavik,

Tlf +354 5511 409
E-post: moa@valo.is

Finland: STYLUS
Redaktør: Versamhetsledare Erja VayrynenKuvataideopettajaliitto ry/ Bildlärarförbundet rf. (Bildkonst...),
Rauhankatu 7 E 45, FIN-00170 Helsinki(Fredsgatan 7 E 45, FIN- 00170 Helsingfors)
Tlf/fax +45 -358-09-2785847

E-post: kuvataideopettaja.liitto@kolumbus.fi
E-post: toimisto@kuvataideopettajaliitto.fi

Norge: FORM
Redaktør: Bibbi Omtveit, Postboks 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo, Norge

Tlf +47 906 63 074
E-post: form@kunstogdesign.no

Sverige: UTTRYCK
Redaktør: Helena Ingvarsdotter, Uttryck, Box 12239, 102 26 Stockholm.

Tlf +46 08 737 65 00
E-post: uttryck@lararförbundet.se

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com