Masterutstilling coMA-20

12.06.2020

På grunn av koronapandemien arrangerer avgangsstudentene ved master i estetiske fag ved OsloMet i år en digital utstilling. Her presenteres blant annet arbeider fra studieretningen Fagdidaktikk: kunst og design (FKD)

12. juni kl 13:00 var det offisiell åpning med  taler både fra instituttleder Eirin Sæther, studieleder Laila Belinda Fauske, studiekoordinatorer og studenter. 

Eirin Sæther åpnet med å gratulerer alle studentene. Hun var imponert over velviljen til studentene og at de har møtt utfordringen koronapandemien har gitt på en så god måte. 

I studieretningen Fagdidaktikk: kunst og håndverk er det 12 studenter som presenterer sine prosjekter. I den digitale utstillingen vises det praktiske arbeidet og sammendrag av masteravhandlingene. De skriftlige avhandlingene legges ut etter muntlig presentasjon og vurdering.

Her kan du besøke utstillingen. 

Under ser du skjermbilde av noen utvalgte prosjekter. 

Skjermbilde av blogg_1.jpg

"Utforskende prosesser i trearbeid". Silje Stokka har i sin masteravhandling undersøkt hvilke erfaringer lærere har med utforskende prosesser i trearbeid. Hennes praktiske arbeid er en kommentar til den skriftlige delev av masteravhandlingen. 

Undervisningsplanlegging i Kunst og håndverk - blant lærere med ulik grad av formell kompetanse.

 Dette er tittelen på masteroppgaven til Cecilie Hagland. Hun har intervjuet lærere med ulik grad av formell fagkompetanse. Hensikten har vært å finne ut mer om hvordan lærerne planlegger sin undervisning samt deres holdninger rundt fagkompetanse i Kunst og håndverk. 

Deepa Veronica Andersen har jobbet ut fra følgende problemstilling: Hvordan kan jeg som forbruker utnytte brukt jeansmateriale som en ressurs i arbeid med redesign? Målet med arbeidet er å fremme tilknytning til ting og skape bevissthet rundt forbruk.

Maleri - Relevans og verdsettelse.  Rebecca Nyberg har sette nærmere på maleri i utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur i videregående skole. Gjennom intervju har hun undersøkt i hvilken grad maleri vektlegges. Hun drøfter blant annet om maleri kan få økt relevans og verdi om det ansees som et verktøy for å tilegne seg ferdigheter og kunnskaper.  

Hukommelsestegning. Loubna Jarrari har i sin undersøkelse bedt 20 studenter tegne bilder etter hukommelsen. Hun tar opp problematikk som oppstår i prosessen/tegneøvelsen, hvorfor det skjer og hvorfor denne teknikken kan være viktig i et skoleperspektiv. 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com