27.01.2017

I behandlingen av Meld.St 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet ble det vedtatt at det skal utredes om faget kunst og håndverk skal deles i to fag. Blir forslaget vedtatt skal elevene velge mellom et kunstfag og et håndverksfag på ungdomstrinnet.

Fra første stund har Kunst og design i skolen vært kritiske til en deling av faget. Den siste måneden har det vært debatt om dette i media og vi har samlet argumentene mot en deling i dette dokumentet.  

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com