27.01.2017

I dag ble kunst- og håndverkskonferansen arrangert på Høgskolen i Oslo og Akershus. Det var knyttet stor spenning og forventing til Torbjørn Røe Isaksens åpningstale.

 

Isaksen innledet med å si at han lenge har vært bekymret for de praktisk-estetiske fagene i skolen, og sa: ”den største bjørnetjenesten vi kan gjøre er å omtale disse fagene som pausefag. Kunst- og håndverksfaget er en viktig del av grunnutdanningen. (…). Vi trenger et kunst- og håndverksfag gjennom hele grunnskolen”.

En av de største bekymringene til Isaksen er at det mange steder i landet mangler sterke fagmiljøer i kunst og håndverk: ”Grunnen til dette er at kunst og håndverk er i særstilling når det gjelder mangel på fagkompetanse”.

Videre lovte Isaksen mye i sin tale:

  • Forslaget om å dele kunst og håndverk på ungdomstrinnet skal utredes og fagmiljøet skal involveres i utformingen av fremtidens kunst- og håndverksfag.

  • Regjeringen skal vurdere kompetansekrav til lærere i flere fag (ved nyansettelse).

  • Ressurser til etter- og videreutdanning i kunst og håndverk

  • Mulighet for at kunst og håndverk skal bli trekkfag til eksamen.

 

Fra lærere i salen ble det poengtert at teoretiseringen av kunst- og håndverksfaget ikke nødvendigvis handler om formuleringene i læreplanen, men at lærere ved mange skoler underviser fulle klasser i faget. For å kunne jobbe praktisk i verksteder må det tolærersystem med delte klasser til.

Oppnår vi dette, sammen med satsing på verksteder og materialer, og tid nok til å gå i dybden – da vil vi få en styrking av kunst- og håndverksfaget og den praktiske dimensjonen i skolen.

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com