Innhold i FORMs utgivelser 2019
 

Se alt innhold på FORMbanken.no

INNHOLD NR 1 / 2019
 
Tema: Lærerutdanning

Hva skal vi lære? Leder  Jorid Vittersø
Linoleumssnitt om bærekraft - på Stortinget Simon Nicholas James-Eide
Yrkesstolthet på Yrkes-NM FORMs redaksjon
Ny lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13

- Design, kunst og håndverk  Catrine Lie og Jostein Sandven
På konferanse i Limerick Jorid Vittersø
Læreplaner for framtiden  LMN har ordet  Liv Merete Nielsen
Skaperverksted på Teknisk museum   Reportasje
Fra digitale konsumenter til digitale produsenter Intervju med Bente Jelsa
PlayubaPro - et lekende verktøy  Produktomtale Gunn Åse Steiro
Faglig påfyll - Etter- og videreutdanning i Norge FORMs redaksjon
Flisene fyker i fjellbygda dovre Helle Hundevadt
Veving på timeplanen igjen  Astrid Hus
Eksamen! Aktuelt Lennart Johansson
Fagfornyelsen og dybdelæring - hva med kunstfagene?  Meninger Bjørn Bolstad
Klasseledelse på verksted Eva Christin Fiedler Ihlen og Karin Arnesen
Dette er arkitektur - en introduksjon Bokanmeldelse Oleiv Lene Åstasund Iversen og Else Margrethe Lefdal
FORMakademisk

 

Redaktør
Jorid Vittersø

INNHOLD NR 2 / 2019
 
Tema: Fagpolitikk

Fagpolitisk engasjement!  Leder  Jorid Vittersø
Engasjerte og motiverte elever Reportasje
Norsk strikkehistorie Bokanmeldelse
Lamda i perspektiv LMN har ordet  Liv Merete Nielsen
KDA i praksis Reportasje
Pisa-syndromet - er det bedring i sikte?  Mening Svein Sjøberg
Fuglehus Vigdis Teige
Læreplaner - en kort historisk oversikt FORMs redaksjon
Fra L97 til K06 FORMs redaksjon
Fagfornyelsen - oppdraget FORMs redaksjon
Så langt med fagfornyelsen FORMs redaksjon
Makerspace  Anette Seip
Slik gjorde vi det på Brannfjell Aktuelt Lennart Johansson
FORMakademisk

 

Redaktør
Jorid Vittersø

INNHOLD NR 3 / 2019
 
Tema: Progresjon og dybdelæring

Progresjon og dybdelæring  Leder  Jorid Vittersø
På vei til dybdelæring  Øyvind Høyem
Progresjon over flere år - Brannfjell-modellen  Lennart Johansson

Læreplan - tolket og gjennomført  LMN har ordet  Liv Merete Nielsen
Dybdelæring i praksis  Merethe Mørkeberg Nielsen
Lek med blyanten Anne Eftevaag
Dybdelæring på Drammen VGS  Bård Holten
Knivdesign - eit møte mellom tradisjonshandverk og teknologisk
nyvinning
  Anette Thorkildsen
FORMbanken Redaksjonelt
Perspektivtegning på ungdomstrinnet Hege Segersten Skomsøy og     Catrine Lie
Sammenhenger på tvers av verksteder  Eva Lutnæs
FORMakademisk
Aktuelt Lennart Johansson
Videovurdering - i kunst og håndverk  Gry Klepp

 

Redaktør
Jorid Vittersø

INNHOLD NR 4 / 2019
 
Tema: Bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap

Etterlysing: faglærarar på barnetrinnet  Leder  Bibbi Omtveit
Politisk kunst 
Bente S. Høyen
Kjønn og identitet i Kunst og håndverk  Malin Tønder
Nekrolog - Per Farstad  Lennart Johansson og Liv Merete Nielsen
Sette ord på praksis LMN har ordet  Liv Merete Nielsen
Aktualisering av maleri i skolen  Rebecca Nyberg
Med naturen i sikte  Bjørg Åsta Flatby
Det ukjente som livsmestring. Mitt møte med det gåtefulle gjennom           skapende arbeid  Ditte Dalvang
Nok bærekraft?  Vanja Fossly
«Elevens verden»  Arnt Ove Flatås
Broderireparasjon  Deepa Veronica Andersen
FORMakademisk
Strategi eller taktikk?
Aktuelt Lennart Johansson
Den store finalen!  Aina Mandt

 

Redaktør
Jorid Vittersø og Bibbi Omtveit

INNHOLD NR 5 / 2019
 
Tema: Bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap

Frå elevens perspektiv Leder Bibbi Omtveit
Ny logo! 
Kunst og design i skolen
—Eg har fått lyst til å lære meir 
Reportasje ved Bibbi Omtveit
Elevenes opplevelser av faget kunst og håndverk 
Oleiv Lene Åstasund     Iversen
100 år med norsk landskapsarkitektur
Reportasje ved Bibbi Omtveit

Itten og tverrfagligheten?  LMN har ordet  Liv Merete Nielsen
Oppgaver i kunst og håndverk ved Stinta skole  Vidar Iversen og elever    ved Stinta skole
Kompetanse og rammefaktorer  Lennart Johansson
—Tror det er en kjempefordel at vi har jobbet praktisk 
Åshild Lundetræ     Fidje
Lærerstudentens refleksjoner Jenny Haugland Dølvik og Sigrid Johanne   Johansen
Hva gjør elevene i dag?  ved FORMs redaksjon
De beste til de yngste  Reportasje ved Bibbi Omtveit
Bokbinding ved FORMs redaksjon  
Læreprosesser?  Aktuelt ved Lennart Johansson
Fagdidaktikk for Kunst og håndverk.  I går, i dag, i morgen
Bokomtale av Mette Gårdvik

 

Redaktør
Bibbi Omtveit

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com