Oppdatert 04.06.2018

De 170 innspillene som kom inn i forbindelse med kjerneelementer i kunst og håndverk er nå oppsummert av Udir, og det endelige forslaget til kjerneelementer i faget er:

  • Håndverksferdigheter

  • Kunst- og designprosesser

  • Visuell kommunikasjon

  • Kulturforståelse


    Les mer på Udir sine sider.

Vi i Kunst og design i skolen har vært aktivt med i alle de tre innspillsrundene. Høringssvarene våre kan du lese under. Vi er svært positive til at Udir foreslår å gjøre kunst og håndverk til et mer praktisk fag. Vi er også glade for tegning trekkes tydeligere frem etter siste innspillsrunde.
 

Vi vil samtidig kommentere at vi ikke mener at visuell kommunikasjon er for snevert som kjerneelement, slik det står på Udir sine sider. Vi mener derimot at visuell kommunikasjon/formspråk er en sentral kjerne i faget og en forutsetning for å være kritisk og kunne skape produkter av høy kvalitet. 

 

Treverksted, Munkerud skole i Oslo. Foto: Bibbi Omtveit

I løpet av juni 2018 starter læreplangruppene sitt arbeid. Oversikt over hvem som sitter i de ulike gruppene ser du her.

Under finner du informasjon om det som til nå har skjedd i

fagfornyelsesprosessen og hva som kommer til å skje framover.

September 2017: Første skisse på kjerneelementene.

September 2017: Høringsfrist på kjerneelementer, 1. runde

Oktober 2017: Andre skisse på kjerneelementene

November 2017: Høringsfrist på kjerneelementer, 2. runde

April 2018: Høringsfrist kjerneelementer.

Juni 2018: Kjerneelementene i fag fastsettes.


August 2018: Læreplangrupper starter opp.

2018/2019: Læreplanene utvikles og blir sendt ut på offentlig høring.

2019/2020: Skolene forbereder seg.

2010/2021: Nye læreplaner tas i bruk i klasserommene og i lærerutdanning.

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com