08.02.2018

26. januar var over 200 lærere samlet på kunst- og håndverkskonferansen på OsloMet (HiOA). Konferansen var den åttende i rekken og var full av inspirerende og gode foredrag.

Konferansen ble innledet av prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler. Hun poengterte at kunst- og håndverksfaget stadig blir aktualisert på ny gjennom emner som blant annet bærekraft, materialitet, psykisk helse, visuell kompetanse og nettvett.

Forsker ved SIFO, Ingun Grimstad Klepp og redaktør for nicefashion.org, Tone Skårdal Tobiassen, holdt et informativt foredrag med tittelen Helomvending i klesskapet - kunnskap og lokale muligheter der de snakket om viktigheten av at det jobbes med materiallære i skolen samt at dette er et tema det bør arbeides tverrfaglig med. Klepp og Tobiassen er også forkjempere for norsk ull, og etterlyser et større fokus på kortreiste materialer på samme måte som det har blitt trendy med «lokal, kortreist mat». Klepp understrekte også at i arbeid med gjenbruk og redesign er det å få materialer til å vare lenger det viktigste. Det er viktig å lære elever å «bruke hodet, ikke bare hånd og saks», sa Klepp.

På konferansen ble tegning og bildeskaping også trukket fram. Illustratør og barnebokforfatter Stian Hole, viste eksempler på hvordan han skaper en visuell historie og snakket om prosess, teknikker og komposisjon. Gjennom sine fargerike illustrasjoner viste han hvordan han bruker kontrast som et viktig virkemiddel i sine bilder. Hans Gerhard Meier, kunstner og universitetslektor i interaksjonsdesign ved AHO, snakket under tittelen Sketch or die – tegning som redskap for å huske. Med humor og glimt i øyet tok han deltakerne med storm. Han oppfordret alle til å ta visuelle notater av hans forelesning mens han snakket om viktigheten av tegning som redskap.

I tillegg til foredrag fylt med inspirasjon og faglig påfyll, ble det også tatt opp temaer av fagpolitisk karakter. Øystein Imsen, inspektør ved Kjenn skole i Lørenskog, snakket om praktisk-estetiske fag som tverrfaglig bindemiddel.  Han mente at hovedproblemet med at kunst og håndverk er lite prioritert er at det ikke vektlegges i test-kulturen. Kvalitetsvurderingen må endres, i tillegg til at kommuneøkonomien må styrkes, sa Imsen.

Skolelederes holdninger til kunst og håndverk var tittelen på Catrine Lie sitt foredrag. Hun er faglærer i kunst og håndverk ved Flåtestad skole og nestleder i Kunst og design i skolen. Hun snakket om hvilke faktorer som bidrar til at mange skoleledere velger å nedprioritere kunst og håndverk, noe hun så nærmere på i masteroppgaven sin. En av grunnene skoleledere trekker fram er de mange verbalspråklig-fomulerte kompetansemålene i læreplanen. I en skoleleders øyne kan mange av kompetansemålene med andre ord gjennomføres i et vanlig klasserom, derfor prioriterer de ikke verksteder.  

Liv Klakegg Dahlin, førstelektor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, har ledet kjerneelementgruppa i kunst og håndverk. Hun presenterte de fire kjerneelementene gruppa har kommet fram til etter de to høringsrundene som var i høst; Håndverksteknikker, å arbeide i kunst- og designprosesser, å kommunisere visuelt og visuell og materiell kulturforståelse. Gjentatte ganger understrekte Dahlin at gruppa har stort fokus på at det må komme tydelig fram i den reviderte læreplanen at kunst og håndverksfaget handler om praktisk arbeider i verksteder.

En god inngang til å snakke om bilder med barn kan være å spørre: Hva får bildet deg til å tenke på? Hva får bildet deg til å føle?, sa illustratør og barnebokforfatter Stian Hole. Han synes det er viktig lære barn å bruke andre ord enn fint og stygt i beskrivelse av bilder. Foto: Bibbi Omtveit

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com