10.08.2016

Fra 2016 er studiespesialisering med formgivingsfag (STFO) erstattet av det nye utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur (KDA). Søkertallene til STFO har i lengre tid sunket drastisk og omgjøringen har vært et ledd i planen om å gjøre tilbudet mer synlig. Det har dermed knyttet seg stor spenning til hvordan endringen ville slå ut på søkertallene for skoleåret 2016-2017. Flere videregående skoler har i forkant av søknadsfristen fortalt om positive reaksjoner på det nye programmet fra både elever og foreldre.

Oversikten over søkere til videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 er nå klare. Statistikken er en oversikt over søkernes førsteønske per 1. mars 2016. Det nye studieforberedende utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur har i overkant av 1200 søkere på Vg1. Det er omtrent 300 flere enn til det tidligere STFO. Til å være det første opptaket til det nye utdannings-programmet må dette sees på som svært positivt.

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com