KDiS_logo_vertikal_fullfarge.jpg

Anbefalt inventar og verktøy

Kunst og design i skolen har laget en anbefalt inventar- og verktøyliste for grunnskolefaget kunst og håndverk. Den er basert på Oslo kommunes anbefaling Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. Skoleanlegg 2012 - Del 2 Inventarskjema med tekniske spesifikasjoner, kapittel 2.4. I henhold til Kunnskapsløftet har Kunst og design i skolen gjort en god del tilføyinger både når det gjelder maskiner og verktøy.

Noen føringer for hvilke maskiner elever kan bruke finnes i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 12, Arbeid av barn og ungdom (2013), revidert i 2016. Men om vi ser på forskriften overlates det i stor grad til den enkelte lærer å sikkerhetsvurdere bruken av maskiner. KDS gir derfor en anbefaling av hvilke maskiner vi anbefaler at elevene, etter opplæring, kan bruke selv, og hvilke som kan brukes under oppsyn av lærer.

Listen er veiledende og oppdateres jevnlig.

Har du kommentarer eller er det noe du synes mangler?

Ta kontakt på e-post: kontor@kunstogdesign.no

Treverksted på Munkerud skole

KDiS_logo_vertikal_fullfarge.jpg

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com