Anbefalt inventar og verktøy

Kunst og design i skolen (KDS) har laget en anbefalt inventar- og verktøyliste for grunnskolefaget kunst og håndverk. Den er basert på Oslo kommunes anbefaling

Skoleanlegg. Standard kravspesifikasjon 2015. Se kapittel 5.1 Kunst og håndverk.

 

I henhold til Kunnskapsløftet har Kunst og design i skolen gjort en god del tilføyinger både når det gjelder maskiner og verktøy.

Noen føringer for hvilke maskiner elever kan bruke finnes i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 12, Arbeid av barn og ungdom (2013), revidert i 2019. Men om vi ser på forskriften overlates det i stor grad til den enkelte lærer å sikkerhetsvurdere bruken av maskiner.

 

Derfor gir Kunst og design i skolen her en anbefaling av hvilke maskiner vi tilråder at elevene, etter opplæring, kan bruke selv, og hvilke som kan brukes under oppsyn av lærer.

Listene er veiledende og de oppdateres jevnlig.

Har du kommentarer eller er det noe du synes mangler?

Ta kontakt på e-post: kontor@kunstogdesign.no

Treverksted på Munkerud skole

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com