Fagstoff

Intervju

 

FORM nr 5 - 2016

Intervju ved Bibbi Omtveit

Emneord: vurdering for læring, formativ vurdering, summativ vurdering, tilbakemelding, læring, utvikling.

FORM nr 2 - 2008

Intervju av kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell, ved Petter Ruud-Johansen

Emneord: utdanning, praktisk og estetiske fag, design, skolepolitikk.

FORM nr 1 - 2001

Intervju av Liv Merete Nielsen, ved Hilde Degerud

Emneord: visuell kompetanse, fagdidaktikk, doktorgrad, tegning, visuell kommunikasjon.

FORM nr 2 - 2005

Intervju av Siv Seglem. Tekst og foto: Petter Ruud-Johansen

Emneord: pressefotografi, visuell kompetanse, Årets bilde.

FORM nr 2 - 2009

Intervju av Finn Wetterstad, ved FORMs redaksjon

Emneord: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, faglærer, kompetanse, grunnskole.

FORM nr 4 - 2008

Intervju av rektor Karin Eger, ved Kristin Aasgaard

Emneord: grunnskole, praktiske og estetiske fag, kunst og kultur.

FORM nr 3 - 2005

Intervju av Vanja Kvalheim Gunnarsen, ved Petter Ruud-Johansen

Emneord: høyere utdannelse, BI, kunst, kultur.

Please reload

Emneord: grunnleggende ferdigheter, skriving, visuell kompetanse, norsk, kunst og håndverk.

Emneord: håndverk, kompetanse, skolepolitikk, kvalitet, yrkesfag, grunnskole, kunst og håndverk.

FORM nr 1 - 2013

Intervju av Stein Rokseth ved Lennart Johansson og Kristin Aasgaard

Emneord: tegning, design, KHiO

FORM nr 5 - 2007

Intervju av rektor ved KHiO Cecilie B. Knudsen

Emneord: Kunsthøgskolen i Oslo, utdanning, utfordringer, utdanningsforsløp, PPU.

FORM nr 2 - 2003

Intervju av Åse Kleveland, ved Kristin Aasgaard

Emneord: St.meld 61, Kultur i tiden, L97, evaluering, skolepolitikk.

FORM nr 1 - 2008

Ved Kristin Aasgaard

Emneord: FORMakademisk, forskning.

FORM nr 5 - 2002

Intervju av Lennart Johansson, ved Hilde Degerud

Emneord: grunnskole, lærer, Kunst og håndverk, tegning.

Please reload

Emneord: håndverk, yrkesfag, kvalitetssamfunnet, skolepolitikk, kvalitet, kompetanse.

FORM nr 2 - 2004

Intervju av Else Marie Halvorsen, ved Kristin Aasgaard

Emneord: fagdidaktikk, kulturpedagogikk, kulturarv, Kunst og håndverk.

FORM nr 1 - 2009

Intervju av Astrid Søgnen, ved Petter Ruud-Johansen

Emneord: lærerutdanning, faglig spesialisering, skolepolitikk,

FORM nr 2 - 2005

Intervju av Morten Krogvold, ved Kristin Aasgaard

Emneord: kulturell kompetanse, fotografi, opplevelse, kunnskap.

FORM nr 2 - 2010

Intervju av Kristin Halvorsen, ved Kristin Aasgaard

Emneord: skolepolitikk, vgs, SSP/FO.