Innstilling fra KUF om

Meld. St. 28

07.10.2016

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har nå lagt ut sin innstilling (midlertidig) om Stortingsmelding 28 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet.

 

Vi velger å trekke frem følgende vedtak fra innstillingen:

 

VI

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandle rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene.

VII

Stortinget ber regjeringen sørge for at kunst- og håndverksfaget beholdes som et samlet fag.

KDS synes det er gledelig at komiteen mener det må stilles kompetansekrav til lærere som skal undervise i praktiske og estetiske fag. Vi synes også det er positivt at komiteens medlemmer fra henholdsvis Høyre, Framskrittspartiet og Senterpartiet ber regjeringen utrede innføring av lokalgitt praktisk eksamen i fagene musikk, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse som trekkfag etter 10. trinn.

Sist, men ikke minst er det positivt at komiteen ber regjeringen sørge for at kunst og håndverk beholdes som et samlet fag på ungdomstrinnet.

 

 

 

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com