Dato: tirsdag 26. november 2019 kl 18.00 - 20.00

Hvor: SEILET - huset for kunst og kultur i skolen

Meld deg på HER

Debatten blir streamet her.

Oppdatert 25.11.2019

Innledere:

 • Ingvild M. Birkedal, førstelektor i drama og teater ved Universitetet i Sørøst-Norge

 • Erling Berrum, rektor ved Ingieråsen skole

 • Praktiske og estetiske læringsprosesser – slik gjør vi det i Steinerskolen
  Alf Bjerke, Pedagog ved Steinerskolen i Moss

Paneldeltakere:
Ingvild M. Birkedal, førstelektor i drama og teater ved Universitetet i Sørøst-Norge
Erling Berrum, rektor ved Ingieråsen skole
Alf Bjerke, Pedagog ved Steinerskolen i Moss
Venke Sortland, dansekunstner
Eldar Skjørten, musikklærer på Eiksmarka skole og faglig leder i Skapia

Debattleder:
Sara Birgitte Øfsti Nesje, universitetslektor på OsloMet, Institutt for estetiske fag.

Regjeringen vil styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer med strategien “Skaperglede engasjement og utforskertrang”. Planen understreker også betydningen av estetiske læringsprosesser og praktiske arbeidsformer i alle fag, samtidig som den peker på nye veiledningsressurser og behovet for kompetansepakker i fagfornyelsen.

Regjeringen vil:

 • fastsette læreplaner som legger godt til rette for bruk av praktiske og estetiske læringsprosesser i alle fag

 • utvikle kompetansepakker i teknologi, programmering og algoritmisk tenkning og i praktiske og estetiske læringsprosesser

 • etablere satsingen Barn og unge i bevegelse, som skal bidra til økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO, og fremme variert og tilpasset opplæring praktisk og estetiske læringsprosesser i alle skolens fag

 • Videre kan vi lese at alle som tar grunnskolelærerutdanning på masternivå, skal ifølge forskriften kunne «skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser».

Les hele strategien her

Spørsmålet vårt er: Hva er estetiske læreprosesser?

ForEst – Forskergruppe for Estetiske læreprosesser definerer begrepet Estetiske læreprosesser som et komplekst læringssyn, hvor kropp, sanser, følelser, aktiveres som en forutsetning for læring. Gjennom de ulike estetiske fagenes uttrykksformer, tekster og virkemidler skapes læreprosesser der dyp, flertydig og flerfaglig læring skjer (https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/estetiske-lareprosesser/)

Definisjonen er altomfattende og gir flere spørsmål enn svar. Vi vil i debatten belyse Estetiske læreprosesser gjennom eksempler og bakgrunnen for begrepet.

Velkommen til debatt!

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

 • Facebook Clean
 • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com