Høringsuttalelse:
Eksamen og vurdering

19.05.2020

Kunst og design i skolen har lenge vært positive til innføring av eksamen, noe som selvsagt også kommer frem i vår uttalelse til høringen om Endringer i bestemmelser vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene. Fristen var 14. april. 

Her kan lese høringsuttalelsen i sin helhet. Under følger en oppsummering.

Vi mener at eksamen i kunst og håndverk ikke bare vil bidra til å heve statusen til faget, men vil også bidra til at eleven strekker seg til en høyere sluttkompetanse og at det blir en mer rettferdig faglig vurdering.

Faget kunst og håndverk vil kunne tjene på å bli kvalitetssikret gjennom å kunne trekkes ut til eksamen. Eksamen må skje ut fra fagets egenart, det betyr at ideutvikling og praktisk arbeid med verktøy, utstyr og materialer må stå sentralt. 

Argumentene for en muntlig-praktisk eksamen i kunst og håndverk har vi fremmet over tid, og vi holder fast på disse nå: 

  • utvikler viktig felles forståelse for kompetansenivå i faget

  • gjør vurderingspraksisen synlig for alle; vurderingene blir mer rettferdige

  • likestiller praktisk estetiske fag med øvrige fag - det femte største faget i skolen bør vurderes på linje med øvrige fag

  • presser fram (allerede lovpålagt) bruk av lærere med studiepoeng i faget

  • presser fram sentrale og avgjørende rammer for faget i form av materialer, verktøy og utstyr.

Kunst- og designprosesser er ett av kjerneelementene i kunst og håndverk. I faget vektlegges prosessen vel så mye som det ferdige produktet og da bør eksamensformen gjenspeile dette. Det betyr at man må tilpasse eksamensformen til faget slik at forberedelsestiden (dvs. kunst- og designprosessen og arbeidet med eksamensoppgaven i verkstedet) inngår som en del av vurderingsgrunnlaget, i tillegg til praktisk/muntlige eksamen.

Når det gjelder å gi eleven rom til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig på en eksamen, kommer vi ikke utenom behov for nasjonale føringer for når faget kan avsluttes. De 5 årstimene på ungdomstrinnet må derfor legges slik at faget kunst og håndverk ikke avsluttes før 10. trinn. Dette for å unngå for store forskjeller i utvikling og modenhet grunnet alder/klassetrinn. Vi mener det vil være svært uheldig å avslutte faget etter 9. trinn.

 

Det er viktig at det stilles krav til at eksamensformen gjenspeiler fagets egenart. Det kan ellers være fare for at kommunene med loven i hånd kan legge opp til teoripreget eksamen i kunst og håndverk.

 

Forberedelsestiden til praktisk/muntlig eksamen i kunst og håndverk bør være minimum 48 timer.

Vi mener at det bør stilles krav til at faglærer har lovens krav til studiepoeng i faget kunst og håndverk. Det bør settes krav til studiepoeng også på barnetrinnet (hvor det er flest timer og hvor grunnlaget i faget legges). Minimumskravet til studiepoeng på ungdomstrinnet bør økes for å sikre kvalitet både i undervisning og vurdering. 

Vi er enige i at det bør presiseres i forskriften at sensor skal ha tilfredsstillende kompetanse i faget.

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com