Løfter frem de praktisk-estetiske fagene

Sist oppdatert 19.10.15

 

Ludvigsen-utvalget sin sluttrapport, NOU 2015:8 også kalt Fremtidens skole ble den 15. juni overlevert til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Arbeidet til utvalget danner et rammeverk for framtidig læreplanutvikling. Utvalget mener at den raske samfunnsutviklingen resulterer i et behov for å fornye og videreutvikle læreplanen.

 

Det er gledelig at Ludvigsen, på pressekonferansen trakk fram de praktisk-estetiske fagene spesielt. Han pekte på at det ikke står bra til med disse fagene i dag og at praktisk-estetiske fag derfor må styrkes i den norske skolen. Å snu denne negative utviklingen tar tid og Ludvigsen uttalte at det er avgjørende at disse fagene ser spesielt på fagfornyelse og tar del i et langsiktig læreplanarbeid.

 

I NOU 2015:8 blir fire kompetanseområder løftet frem. Disse områdene er fagovergripende og bør være en del av alle fag:

 

  • Fagspesifikk kompetanse

  • Kompetanse i å lære

  • Kompetanse i å kommunisere, samhandle og elta

  • Kompetanse i å utforske og skape

 

På pressekonferansen kom Ludvigsen spesielt inn på kompetanse i å utforske og skape, som er knyttet til kreativitet, innovasjon, problemløsning og kritisk tenking. Videre løftet han spesielt fram kritisk tenkning for å tydeliggjøre at kritisk tenkning i aller høyeste grad også er inkludert i dette fagovergripende kompetanseområdet.

 

At de praktisk-estetiske fagene nå får oppmerksomhet må vi i fagfeltet benytte oss av. Vi må stå samla og smi mens jernet er varmt. Dette er en god anledning til å tydeliggjøre grunnskolefaget kunst og håndverk sine bærende søyler og fagets samfunnsrelevans. Forhåpentligvis er dette er tid da politikerne er lydhøre.

 

Utredningen hadde høringsfrist 15.10.2015. Kunst og design i skolen har medvirket til høringssvar levert av Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF). Kunst og design i skolen har utformet eget innspill til NOU 2015:8 som var grunnlag for høringssvar levert av SEF

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com