Forslag til nye styremedlemmer

09.02.2017

Styret i Kunst og design i skolen (KDS) består av 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.

Styret er blant annet ansvarlig for å:

- lede medlemsorganisasjonen Kunst og design i skolen.

- legge fram forslag til arbeidsprogram for neste styreperiode.

- sørge for at organisasjonens tidsskrift drives i samsvar med dets statutter.

- ivareta Kunst og design i skolens interesser utad ved representasjon.

I styrets sammensetning vektlegges først og fremst geografisk spredning og variasjon i skoleslag.

Vi ønsker forslag til nye styremedlemmer. Forslag til gode kandidater sendes til daglig leder i KDS, Lennart Johansson, innen 22. februar 2017.

Ta kontakt på:

E-post: kontor@kunstogdesign.no, eller

Tlf: 24 14 11 90

 

 

 

 

Elevarbeid, Manglerud videregående skole

 

 

 

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com