Formgivingsfag blir

Kunst, design og arkitektur

Sist oppdatert 16.10.15

 

Fra 2016 blir det som nå heter Studiespesialisering med formgivingsfag gjort om til et eget utdanningsprogram. Det nye utdanningsprogrammet har fått navnet ”Kunst, design og arkitektur”.

 

Utdanningsdirektoratet skriver i en melding til høringsinstansene at:

«Departementet har besluttet å omgjøre formgivningsfag til et eget utdanningsprogram med navn kunst, design og arkitektur i tråd med direktoratets anbefaling.

      Departementet vil understreke viktigheten av at fag og innhold revitaliseres, og at det tilstrebes å skape sammenheng mellom innholdet i utdanningsprogrammet og innholdet i relevante høyere utdanninger. Arbeidet må ses i sammenheng med omgjøringen av utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram og gjennomgangen av utdanningsprogram for design og håndverk.»

 

 

Utdanningsdirektoratet har sendt ut forslag til læreplaner for felles programfag og for valgfrie programfag for utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. Utkast til nye læreplaner kan du lese her

 

Kunst og design i skolen har arrangert høringsmøter i Bergen, Oslo og Tromsø. Referat fra møtet i Oslo kan du lese her

 

Kunst og design i skolen har levert høringssvar. Følgebrev til høringssvar kan du lese her

 

 

 

 

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com