14.01.2020

Regjeringen foreslår å innføre muntlig-praktisk eksamen i kunst og håndverk for ungdomsskoleelever. Forslaget kommer frem i denne høringen. Høringsutkastet beskriver forslag til endringer i eksamensforskrifter, slik at det åpnes opp for nye eksamenformer.

De nye eksamensformene som er foreslått for ungdomstrinnet er de samme som blir praktisert i videregående skole i dag.

Flere skoler var med i utprøvingen av eksamen i kunst og håndverk, og evalueringen  viste at flertallet av lærerne mener at muntlig-praktisk eksamen med forberedelestid på inntil 48 timer og 45 minutter eksaminering per elev, er den mest hensiktmessige.

Kunst og design i skolen har arbeidet for innføring av eksamen i kunst og håndverk lenge og vi er glade for at forslaget nå er kommer på høring. Samtidig vil vi understreke at dersom eksamen innføres det også innføres kompetansekrav for å undervise i kunst og håndverk, fra 1. trinn. Vi mener også at det bør etableres et minstekrav til rammefaktorer som alle skole må ha, når det gjelder verksteder, utstyr og materialer. Dette pekes det også på i evalueringen av utprøvingen av eksamen i praktiske-og estetiske fag (Rambøll, 2019, s. 25-26).

Foto: Sverre Stokke

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com