Fagdidaktikk

 

FORM nr 5 - 2015

Tekst: Marte Sørebø Gulliksen

Emneord: myte, forskning, høyre og venstre hjernehalvdel, Betty Edwards.

FORM nr 5 - 2011

Tekst: Laila Belinda Fauske

Emneord: arkitektur, Kunnskapsløftet, grunnskole.

FORM nr 4 - 2009

Tekst: Mikkel B. Tin

Kunstnerisk skapelse , tradisjonskunst, folkekunst

FORM nr 4 - 2014

Tekst: Ingvild Digranes

Emneord: mening, fagdidaktikk, grunnskole, Ludvigsen-utvalget, samfunnsperspektiv, framtidens skole.

FORM nr 3 - 2009

Tekst: Sigrid Dypedokk

Emneord: fagpolitisk, fagdidaktikk, organsiering, Kunst og håndverk, leseplikt, Fagrådet for Design og håndverk

FORM nr 1 - 2012

Tekst: Rolf Øidvin

Emneord: kreativitet, fagdidaktikk, Kunnskapsløftet.

FORM nr 2 - 2004

Intervju av Else Marie Halvorsen, ved Kristin Aasgaard

Emneord: fagdidaktikk, kulturpedagogikk, kulturarv, Kunst og håndverk.

Please reload

Emnord: veileder, fagside, Udir.

Emneord: mening, debatt, kunst og håndverk, faglige søyler, Ludvigsen-utvalget.

Emneord: mening, fagdidaktikk, bærekraft, fremtidens skole, grunnskole, kunst og håndverk.

Emneord: mening, fagdidaktikk, Ludvigsen-utvalget, fremtidens skole, kunst og håndverk.

FORM nr 1 - 2003

Tekst: Nina Scott Frisch

Emneord: tegning, fagdidaktikk, sosiokulturell teori, grunnskole, barnehage.

FORM nr 3 - 2012

Tekst: Kari Doseth Opstad

Emneord: fagdidaktikk, dannelse, kunst og kulturformidling.

FORM 3 - 2011

Tekst: Rolf Øidvin

Emneord: Kunnskapsløftet, grunnleggende ferdigheter, kritikk, visuell kompetanse.

Please reload

FORM nr 1 - 2016

Tekst: Bodil Hage Hansen

HMS, verksteder, Kunnskapsløftet, opplæringsloven.

FORM nr 4 - 2015

Tekst: Styret i Kunst og design i skolen

Emneord: debatt, kunst og håndverk, fremtidens skole, Ludvigsen-utvalget, KDS

FORM nr 2 - 2015

Tekst: Karen Brænne

Emneord: mening, debatt, fagdidaktikk, fremtidens skole, Ludvigsen-utvalget, kunst og håndverk.

FORM nr 5 - 2014

Tekst: Eivind Moe