Debatt

 

FORM nr 3 / 2016

Tekst: Ingvild Digranes

Emneord: Fagpolitisk aktør, endringer, utfordringer, fremtidens skole

FORM nr 1 / 2016

Tekst: Eivind Moe

Emneord: elevgrupper, rammefaktorer, arbeidssituasjon

FORM nr 5 - 2015

Tekst: Marit Holm Hopperstad

Emneord: mening, tegning, barnehage, rammeplan.

FORM nr 2 - 2015

Tekst: Bibbi Omtveit

Emneord: åpent møte, Ludvigsen-utvalget, kunst og håndverk, framtidens skole.

FORM nr 4 - 2014

Tekst: Ingvild Digranes

Emneord: mening, fagdidaktikk, grunnskole, Ludvigsen-utvalget, samfunnsperspektiv, framtidens skole.

FORM nr 1 - 2013

Tekst: Kristin Aasgaard

Emneord: leder, mening, faglærere,

Emneord: mening, fagpolitikk, Kunst og håndverk, valgfag, ungdomstrinn.

FORM nr 3 - 2004

Tekst: Greta Fornes

Emneord: st.meld. 30, ny struktur, læreplaner, debatt.

Please reload

FORM nr 2 - 2017

Tekst: Else Margrethe Lefdal

Emnord: arkitektur, skoleanlegg, transparens, glass, brukermedvirkning.

FORM nr 3 / 2016

Tekst: Marit Jacobsen

Emneord: Husflid, håndverkstradisjoner, grunnskole, rammefaktorer, Meld.St.28, fag- og yrkesopplæring, opplæringsarenaer.

FORM nr 4 - 2015

Tekst: Styret i Kunst og design i skolen

Emneord: debatt, kunst og håndverk, fremtidens skole, Ludvigsen-utvalget, KDS

FORM nr 4 - 2015

Tekst: Styret i Kunst og design i skolen

Emneord: mening, debatt, kunst og håndverk, faglige søyler, fremtidens skole, Ludvigsen-utvalget.

FORM nr 2 - 2015

Tekst: Karen Brænne

Emneord: mening, debatt, fagdidaktikk, fremtidens skole, Ludvigsen-utvalget, kunst og håndverk.

Emneord: mening, fagdidaktikk, Ludvigsen-utvalget, fremtidens skole, kunst og håndverk.

FORM nr 3 - 2003

Tekst: Kari Underthun

Emneord: hovedoppgave, arkitektur, debattn brukermedvirkning, estetisk verdi.

FORM nr 3 - 2014

Tekst: Bibbi Omtveit

Emneord: Det muliges kunst, debatt, framtidens skole.

Emneord: debatt, spesialisering, breddefag,

Emneord: tegning, tegneundervisning.

Please reload

FORM nr 4 - 2016

Tekst: Bibbi Omtveit

Emneord: redesign, gjenbruk, skole.

FORM nr 3 / 2016

Tekst: Styret i Kunst og design i skolen

Emneord: Meld.St.28, fremtidens skole, grunnskole, videregående, læreplan, fagfornyelse.

FORM nr 4 - 2015

Tekst: Janne Heggvoll

Emneord: mening, kunst og håndverk, pedagogisk entreprenørskap, praksis- og virkelighetsnær undervisning.