25.05.2018

I løpet av våren 2018 er det gjennomført prøve-eksamen i de praktiske og estetiske fagene. Dette er gjort ved utvalgte ungdomsskole i fire fylker. 

Bakgrunnen er at det i forbindelse med Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet, ble vedtatt at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt (Innst. 19 S, 2016-2017). Som et ledd i styrkingen av disse fagene testes derfor eksamen ut. Utprøvingen kommer til å fortsette skoleåret 2018/2019 før endelig beslutning tas. 

 

Noe av det som testes ut er eksamensformen. De som er med på prøveprosjektet fikk velge mellom å organisere prøve-eksamen som: 
 

  • muntlig eksamen med praktisk innslag med forberedelse på 24 timer og gjennomføring på inntil 30 minutter, eller

  • muntlig-praktisk eksamen med forberedelsestid på inntil 48 timer og gjennomføringstid på 45 minutter. 


Kunst og design i skolen har i mange år hatt eksamen i kunst og håndverk som en av sine kampsaker fordi vi mener at dette vil være et styrkende tiltak på mange plan. Det vil blant annet kunne styrke fagmiljøet/praksisfellesskapet; mange lærere er alene om å undervise i faget ved sin skole. Innføring av eksamen vil kunne legge til rette for et større fagsamarbeid på tvers av skoler. 

 

Eksamen vil kunne styrke arbeidet med vurdering og føre til en mer transparent vurderingspraksis. En eksamen vil selvsagt også bidra til å likestille praktiske og estetiske fag med resten av skolefagene. Det vil legge et større press på skoleeier og rektorer til å prioritere ansettelse av faglærere samt  satse på verksteder, redskap og materialer som vi er avhengige av for å kunne gjennomføre kunst og håndverk på en ordentlig måte. For elevene er det også positivt å få mulighet til å vise sine praktisk-estetiske ferdigheter. 

Vi følger opp utprøvingen av eksamen her på hjemmesiden og i FORM. 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har også skrevet en nyhetssak om eksamen. Les mer. 

Arbeid med leire ved Langset skole i Eidsvoll kommune. Foto: Bodil Hage Hansen

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com