Vg1, design og håndverk i endring

Oppdatert 23.11.2016

Søkningen til design og håndverk i videregående skole har gått kraftig ned de siste ti årene. Flere av fagene i utdanningsprogrammet har rekrutteringsutfordringer, og får ikke dekket bedriftenes etterspørsel etter lærlinger. Flere av fagene er lite synlige i utdanningen. På bakgrunn av disse utfordringene skal design og håndverk gjennomgå en endring.

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) har sett på dagens utdanningsstruktur og fremmer et forslag der dagens design og håndverk splittes opp i fem nye utdanningsprogram. Dette er gjort i henhold til anbefalingene fra yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag om "å opprettholde tilbudet for de små tradisjonelle håndverksfagene som en del av den offentlige tilbudsstrukturen" og "å styrke håndverksfag/praktiske ferdigheter på alle nivå i opplæringen".

 

FRDH forslår at design og håndverk slik det er i dag legges ned, noe direkoratet har tatt videre. FRDH foreslår at det opprettes fem nye utdanningsprogram:

  • Frisør- og blomsterfag

  • Interiør, utstilling og mediefag

  • Metall- og glasshåndverk

  • Søm og tekstilhåndverk

  • Snekker- og trehåndverk

 

I tillegg til disse fem utdanningsprogrammene foreslår rådet at Samisk videregående og reindriftsskole i Kautokeino, som har et landsdekkende tilbud for de fem duodjifagene, gis mulighet til å utvide et Vg1-tilbud i duodji.

 

Målet med forslaget er å gi ungdom en bedre og tydeliggere utdanningsstruktur som gir opplæring i fag fra første dag.

Klikk på FRDHs utviklingsredegjørelsen 2016 del 2, for å lese mer.

 

 

 

 

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com