Design og håndverk – erstattes av fem nye utdanningsprogram?

Fagrådet for design og håndverk (FRDH) har nå kommer med sin Utviklingsredegjørelse 2016 del 2. Vi i Kunst og design i skolen, og mange med oss, har lenge spurt oss hva som skjer med det yrkesfaglige utdanningsporgrammet Design og håndverk i videregående opplæring.


Det er ingen tvil om at den nåværende strukturen har hatt i seg mange utfordringer, og at det har vært påkrevd med endringer. FDRH kom i 2015 med Utviklingsredegjørelse del 1, hvor behovet for fagene er belyst og begrunnet, og i april kom en forskningsrapport fra Fafo, Rekruttering til design- og håndverksfagene (Tønder og Skinnarland, 2016). Forskerne beskriver her design og håndverk som et utdanningsprogram med uklar profil. De sier at designelementet i utdanningen er relativt nytt for mange av fagene, og at en del av lærerne mener det tar for mye plass i utdanningen. Rapporten fra Fafo sier også at mange lærere mener at utdannings-programmet består av for mange fag, og at de mangler kompetanse til å formidle fagene til elevene.


Anbefalinger fra fagrådet

FRDH har sett på dagens utdanningsstruktur og fremmer et forslag der dagens design og håndverk splittes opp i fem nye utdanningsprogram. FRDH foreslår at design og håndverk slik det er i dag legges ned, og at det opprettes fem nye utdanningsprogram.

 

Det er utdanningsprogram for:

- Frisør- og blomsterfag
- Interiør, utstilling og mediefag
- Metall- og glasshåndverk
- Søm og tekstilhåndverk
- Snekker- og trehåndverk

 

Fagrådets forslag om nye, smalere utdanningsprogram er utviklet på bakgrunn av innspill fra bransjer, fylker og skoler om utfordringene med dagens design og håndverk. Målet med forslaget er å gi ungdom en bedre og tydeligere utdanningsstruktur som gir opplæring i fag fra første dag. FRDH mener arbeidslivets behov blir bedre ivaretatt gjennom dette forslaget og at de enkelte fagene blir mer synlige i tilbudsstrukturen.


FRDH har i sin vurdering av forslaget lagt noen sentrale vurderinger til grunn:

- Tydelige og attraktive utdanningstilbud vil gi økt rekruttering.
- Voksne bør få lik rett til videregående utdanning som ungdom.
- Med den nye tilbudsstrukturen vil flere fag kunne ønske å koble seg

   på de nye utdanningsprogrammene og gå inn i den nye strukturen.

   Dette kan gjelde helt nye fag og fag som i dag ligger i andre

   utdanningsprogram.
- Opplæring i de små tradisjonelle håndverksfagene bør opprettholdes

   som en del av den offentlige tilbudstrukturen, opplæringskvaliteten

   må være god også for fag med få søkere.
- Rådet ønsker at alle de nye Vg1-tilbudene opprettes i alle fylker, men

   mener samtidig at dette prinsippet ikke må gå foran behovet for en

   faglig solid utdanning.
- Ved at opplæring i håndverk i grunnskolen styrkes, vil elevene stå

   bedre rustet til å gjøre et yrkesvalg ved overgangen til Vg1.


Kunst og design i skolen følger saken og kommer tilbake med mer informasjon om hva som skjer.

 

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com