Utdrag fra arbeidsprogrammet til Kunst og design i skolen 2017 - 2019

 

5.2 ARBEIDE FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN   

Kunst og design i skolen vil arbeide for at det prioriteres etter- og videreutdanning, stabile arbeidsforhold og gode rammevilkår for lærere innen fagfeltene. I grunnskolen vil vi arbeide for at faget Kunst og håndverk skal ha lik tid til for- og etterarbeid som øvrige fag.

5.3 FØLGE OPP PLANVERK FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG LÆRERUTDANNINGEN

Kunst og design i skolen skal være pådriver for fagutvikling, holde seg orientert om og gi respons på høringsutkast og planer fra de enkelte departement og ulike utvalg.

5.4 VÆRE PÅDRIVER TIL FAGLIG UTVIKLING

Kunst og design i skolen vil holde seg orientert om ny litteratur og synliggjøre det som finnes av FOU, litteratur og ulike læremidler innen fagområdet.

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com